CONTRIBUICAO PREDIAL E IMPOSTO SOBRE A INDUSTRIA AGRICOLA: LEGISLACAO, NOTAS E COMENTARIOS

MOTA, ANTÓNIO MANUEL CARDOSO
1972
LIVRO