NOVO OLHAR SOBRE A QUESTAO PENITENCIARIA: ESTATUTO JURIDICO DO RECLUSO E SOCIALIZACAO. JURISDICIONALIZACAO. CONSENSUALISMO E PRISAO, PROJECTO DE PROPOSTA DE LEI DE EXECUCAO DAS PENAS E MEDIDAS PROVATIVAS DE LIBERDADE

RODRIGUES, ANABELA MIRANDA
2002
LIVRO