SOCIEDADE POR QUOTAS. COMENTARIO AO CODIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS. VOLUME III: ARTIGOS 252º A 264º

VENTURA, RAUL
2006
LIVRO